E FUNDIT: Specialja ndërmerr këtë veprim të papritur për Hashim Thaçin


Gjy kata e Hagës kthen do sjen ndaj Hashim Thaçit, kërkon pr ova shtesë
Zyra e Pro kurorit të Specializuar në Hagë ka kthyer për plotësimin e dosjes dhe pr ova shtesë, “he timin” ndaj Hashim Thaçit.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, kreu i PDK-së Kadri Veseli dhe nëntë ish-ushtarë të U ÇK-së janë zyrtarisht të aku zuar nga Pro kuroria Speciale për kr ime lu fte.
Mësohet se ak uza është zyrtarizuar më 24 pr ill 2020.

Zyra e Pro kurorit të Specializuar u paraqiti Dhomave të Specializuara të Kosovës një ak ta;kuzë me dhjetë pika për shqyrtim prej Gjy katës, ku Presidenti Hashim Thaçi, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli dhe të tjerë, a;ku zohen për një sërë kr imesh kundër njerëzimit dhe kr i;mesh l;u fte.
Ndër të cilat, vr asje e pal igjshme, zhdu kje e de tyruar e personave, pë rndjekje dhe to rtura gjatë kohës së Lu ftës së Kosovës.