Kandidimi i Albin Kurtit ata dojn me nal por nuk mund të ndalet


Përmes platformës Facebook avokati Tomë Gashi e ka sqaruar për publikun mundësinë që Albin Kurti të kandidoj për deputet.

Avokati Gashi e ka sqaurar këtë për “këdo që se ka të qartë”, siç është shprehur ai, duket publíkuar nenet e Kodit të p enal të Republikës së Kosovës në bazë të cilave Kurtit nuk i pamundësohet kandidimi si deputet.

Shkrimi i plotë i avokatit Gashi:

Kushdo qe nuk e ka te qarte se Albin Kurti ka te drejte te kandidoj per deputet te Kuvendit te Republikes se Kosoves po ju jap edhe disa sqarime:
1. Albin Kurtit i eshte shqiptuar sanskioni penal, denim me kusht ne vitin 2018 kur ne fuqi ka qene Kodi penal nr.04/L-082 i shpallur nga Kuvendi i Republikes se Kosoves me 19tetor 2012 .
2. Me dispoziten e nenit 100 te ketij Kodi P enal al 2.thuhet se :

“ P asojat juridike te denímit nuk krijohen kur kryesit i shqiptohet deními me kusht apo verejtja gjyqesore ose kur kryesi lirohet nda deními”.
Me dispoziten e nenit 3 pika 1 te ketij Kodi P enal parashihet zbatimi i lígjit ne kohen e kryerjes se v epres p enale.

Andaj ne rastin e z.Albin Kurtit eshte e qarte se deními me kusht i shqiptuar ne vitin 2018 nuk prodhon kurfare p asoje juridike.
Me qarte se kaq nuk mund te jete as per ata qe i fríkesohenpa nevoje ardhjes se shpejte te Qeverise Kurti ll dhe te Albin Kurtit Kryeminister!