Kështu ndodh kur Gjykatën e ke në Kosovë, e shefin e saj në Hagë!


Kimete Berisha

Kështu ndodh kur Gjykatën e ke në Kosovë, e shefin e saj në Hagë! Shih Aktvendimin e Gjykatës Kushtetuese! Formulime filloriste, sygjestive, me parafjalë, me fjalë dykuptimëshe…me ndjenja, tamam, thuajse i kanë shkruar hajmali dikujt me v arrë në trup.

Gjykata s’ka ndjenja, por vendos me racio. Ama Gjykata jonë ka ndjenja dhe s’ka mundur t’i fsheh ato. Shih shprehjet qesharake që i ka përdorë Gjykata Kushtetuese në Ak tgjykimin e saj: