Lajm Fantastik për Shqiptarët për veturat qe blehen nga Gjermania dhe Zvicra…


Lajm fantastik per shqiptaret per veturat qe blehen nga Gjermania dhe Zvicra. Kuvendi miratoi Ligjin për regjistrimin e automjeteve me targa të huaja. Të gjitha automjetet që kanë hyrë në territor deri më 1 tetor 2020 dhe që janë me targa të huaja. Do të mund të regjistrohen në vend brenda një viti me tarifë të ulur për 50% të vlerës së përcaktuar të të gjitha detyrimeve që paguhen gjatë importit nga organet kompetente shtetërore.

Projektligji hyn në fuqi 20 ditë pas miratimit nga Kuvendi, keto jane detajet e fundit te dhena nga kuvendi, transmeton ditorja. Të gjitha automjetet që kanë hyrë në territor deri më 1 tetor 2020 dhe që janë me targa të huaja.Do të mund të regjistrohen në vend brenda një viti metarifë të ulur për 50%të vlerës së përcaktuar.