Mërgimtarët në ZVICËR duhet të kenë Kujdes ! Ja Ligji i ri….


KëshilliFederal zviceran ka ndryshuar rregulloren e gjobave. Nga Viti i Ri, oficerët e zbatimit të ligjit mund të shpërndajnë disa gjoba të reja dhe më të larta. Urdheresa e rishikuar për gjobat do të hyjë në fuqi më 1 janar 2021. Këshilli Federal zviceran parashikon disa gjoba të reja dhe më të larta.

Te dukshme janë veçanërisht tre ndryshime. Në autostradë lejohet vetëm parakalimi në të majtë. Parakalimi në të djathtë penalizohet më butë. Parakalimi në të djathtë në autostradë në përgjithësi është i ndaluar. Parakalimi në të djathtë në autostradë dhe në rrugët kombëtare tani mund të gjobitet me 250 franga. Këshilli Federal zviceran ka zvogëluar parakalimin ligjor nga një vepër bruto e trafikut, në një gjobë. Nuk do të ketë më kallëzim penal në prokurorinë publike si më parë.

Formimi i korsive të emergjencës tani është i detyrueshëm. Kur shkaktohet bllokim i trafikut në autostrada dhe rrugë kombëtare, automjetet duhet të formojnë një korsi emergjence, informon Shtegu.com. Kjo duhet të lejojë që ambulancat, policia ose zjarrfikësit të shkojnë sa më shpejt në vendin e aksidentit. Ajo që më parë ishte një detyrë morale, tani është ligj. Këshilli Federal zviceran përcakton që nëse parandalohet formimi i një rruge shpëtimi, duhet paguar një gjobë prej 100 frangash.

Gjoba më të larta për biçikleta në autostradë. Motoçikletat, skuterët, motorët ose biçikletat elektrike nuk lejohen të vozisin nëpër autostrada. Kjo zakonisht vlen për të gjithë motorët me një motor më të vogël se 50 cm3 ose me një prodhim prej më pak se katër kilovat. Tani rrezikohet një dënim më i lartë: Kushdo që kapet me motorin e tij në autostradë ose rrugë kombëtare duhet të paguajë 100 franga në vend të 60 frangave të mëparshme.