Mësuesja shqiptare ac arohet me prindërit: U flasin fëmijëve greqisht në shtëpi


Valbona shprehet se ka 22 vite që jeton në Greqi nga të cilat 12 i ka në Kretë dhe vitet e tjera në Korintho.

Cila ishte aryseja që u bëri të shkonit në Kretë?

Këtu ku jam unë funksionojnë 4 klasa, gjithsej 60 fëmijë. Numri mund të ishte më i madh, por disa familje nuk inte resohen.

Dhe akoma nuk e kuptojnë se përse fëmija e tyre duhet të mësojë gjuhën shqipe, fëmija tyre është shqiptar dhe duhet ta dijë gjuhën. Madje në shtëpi disa u flasin edhe greqisht.