Nëse unë besoj që UÇK ka bërë kríme, atëherë edhe unë kam bërë kríme, Mediat tona janë p….!


Milaim Zeka, ish-gazetari në kohën e lu ftës në Koshare, publikisht ka treguar për mendimin e tij rreth ak takuzave të ngrítura nga Prokurori i Gjykatës Speciale në Hagë, ku thuhet se disa nga komandantët kanë kryer kríme të organízuara në grup.

Ai në emisionin “INFO-D” me Emanuel Demaj, i ka bërë të qartë prok urorëve të Speciales se nëse UÇK ka bërë kríme edhe ky është njëri prej tyre si ish-pjestar u Ushtrisë Çlirimtare, pasi ishte pjesë e luf tës. Zeka nuk beson dhe është i bindur që lu fta e UÇK-së ishte e drejtë dhe e pastër si loti.

“Unë kurrë nuk besoj që UÇK ka bërë kríme. A e di çka ka thënë një medium dhe një avokat, që deri në 93 ka qenë avokat i Millo shevicit. Ai nuk e meriton të jetë avokat.

Nëse unë besoj që UÇK ka bërë kríme, atëherë edhe unë kam bërë kríme, se edhe unë kam qenë UÇK. E marrin videon, dhe ia heqin fjalën kurrë.”, ka thënë Zeka.

Rasti tjetër. Në një emision kam thënë, të gjithë ata që kanë v rarë pas lu fte i pafsha në b urg. Mediat më thanë që po i gëzohem arr estimit të Thaçit.

Rasti tjetër. Kur u mjekova në Stokholm, unë dhe gruaja ime e falënderuam publikisht mjekun.

Mediat shkruan se unë po dua të bëjë vetëv rasje, meqë gjykata speciale, ka gjet dokumente te unë. Mediat tona janë, po rno!