“Një asteroid i madh do të g odasë tokën”, zbardhet parashikimi i fríkshëm i Nostradamusit për 2021: E gjithë bota do…


Lajme të këqíja për cilindo që pret që gjërat të qet ësohen pak më 2021, sepse sipas parashíkimeve të bëra nga Nostradamus në shekullin e 16-të, ne do të kemi uri, stuhí diellore dhe z0mbíe për të lu ftuar.

Astrologu i nd jerë është vlerësuar si parashikues i saktë i ngja rjeve të ndryshme botërore, përfshírë ngrítjen e Hítlerít dhe sul met terr oriste të 11 shtatorit.

Natyrisht, me parashikimet e tij të shkruara shumë kohë më parë, ato janë tepër të paqarta, që do të thotë që ju mund t’i interpretoni si të dëshironi, por megjithatë, këtu është një përmbledhje e disa prej gjërave që Nostradamus besohet të ketë shkruar për vitin 2021.

Së pari, ne mund të përballemi me një apokalíps z0mbíe, sipas Yearly Horoscope, duke paralajmëruar ‘të këqíja të mëdha’.

“E gjithë bota do të marrë fund“, shkroi ai. Ai gjithashtu paralajmëroi se ‘pas telasheve të mëdha për njerëzimin, një më i madh është përgatitur, përballja me urínë’.

Krahas urisë dhe z0mbíe, 2021 do të jetë një vit i keq edhe kur bëhet fjalë për katast rofa natyrore, sipas Nostradamus.

Ai besoi se do të duhet të përba llemi me stuhí të ash pra, një asteroíd që do të g0dasë Tokën po afrohet dhe një tër met i madh pritet të go dasë SHBA.