Shikojeni çka i bën gruas ky burrë duke dal nga QKUK (Video)


Gazetarët po përcjellin vizitat e zyrtarëve të shtetit, të cilët po vizitojnë të l ënduarit.

Burri që po e nx irrte një grua me k arrocë nga Emer gjenca, kapet nga kamera tek e g odet këtë të dytën në kokë. Nuk dihet arsyeja, mirëpo shihet një g oditje që ai i jep pas kokës.