Syla: Le të shkoje ndonjë Mërgimtarë ta rr ahe Gazetarin e “BLICK” n’Zvicërr?! Po sjav man, se atje..!!


Syla, në RTV Dukagjini ka deklaruar se ai nuk është kri tik ndaj diasporës së sukesesshme, por ndaj atyre që kanë përfituar azil duke u prezantuar rrejshëm si mi noriteti, apo ndaj të tjerëve që “janë prezantuar rrejshëm si dëshmitarë të lu. ftës” kur janë larguar nga Kosova..

“Ne nuk i përmendim ata njerëz nga diaspora që janë paraqitur si mi noritet për të përfituar azil, as nuk i përmendim ata që kanë gënjyer se janë dëshmitarë të lu.ftës për të përfituar azil”, ka thënë Syla.

Ai ka thënë se një pjesë e diasporës së Kosovës në botë kanë imazh të njollosur..

“Nëse unë e përmendi, atëherë pse unë jam subjekt i sul.mit të diasporës? Pse ky personi që më su. lmoi mua, nuk e su.lmon gazetarin e gazetës Blick në Zvicër? Sepse në Kosovë, ky komunitet ka fituar superioritet saqë e parkon veturën në parkingun komunal dhe nuk i thotë askush asgjë”, ka thënë ai..