“Thíkën në fyt me ia lënë”, Vlora Çitaku publikon mesazhin k ërcënues ndaj saj!


Ambasadorja e Kosovës në Amerikë, Vlora Çitaku është kër cënuar nga një qytetar me emrin Emir Koxha. Çitaku e ka publíkuar mesazhin e tij, duke thënë se çdo mesazh si ky do ta rapor tojë në Políci.

“Asnjëhere nuk e kam pa të nevojës as t’i rapo rtoj e as t’i publíkoj mesazhet si ky më poshtë. Dorën në zemër, kur i kam parë të tjerët duke i publíkuar e rapo rtuar, më është dukur, ndoshta edhe pa të drejtë, si një nevojë për protagonízëm e víktímízim.

Sot vendosa me e ndryshu kursin. Çdo mesazh si ky më poshtë do ta rap ortoj në políci. Në facebook nuk ju lodhi. P.S Nuk po ndihem e ofe ndume”, shkroi Çitaku në Facebook.