Vulin përdorë përsëri fjalët fyese ndaj shqiptarëve në Gjykatë


“Nuk ishte asnjë Iuftë për fjalë urr ejtje e fyese, ishte Iu ftë që populli serb të përdor shprehjet që i shfryt ëzon me shekuj” ka thënë ministri i MPB, Aleksandar Vulin dhe lideri i Lëvizjes së Socialistëve në shqyrtimin gjyqësor me Ragmi Mustafën.
Sot me gjykatësin kishim rastin të shqyrtojmë dhe besoj se fjala shqiptar nuk është fye rje as diskr.iminim” ka thënë ai që vazhdon të përdor fjalën jo të plotë shqiptar.

Nuk ishte Iuftë rreth fjalës së urrej tjes, ishte Iu ftë që populli serb ka të drejtë të përdor shprehjen që ka shfryt ëzuar me shekuj.

Fjala shqiptar është pjesë e gjuhës serbe ka ardhur nga gjuha shqipe, e përkthyer andaj ne serbët mund ta përdorim sikur e kanë përdor gjyshërit tanë, ka thënë ai në gjykím.

Sipas tij me qenë shqiptar (përsëri përdor fjalën jo të plotë) nuk është turp, por turp është me kërkuar nga serbët që mos ta përdorin atë fjalë në gjuhën e tyre.

“Nuk ka urrej tje në shprehjen shqiptar, por në atë që dëshiron të urdhëroj serbët si ta quajnë dike dhe si ta emërtojnë.

Sot kemi mbrojtur të drejtën e popullit serb që të mbrojë me krenari gjuhën e vetë që askënd mos të urr ej por ta respektojë” tha Vulin pas gjykimit me Mustafën.